Skip to content

DR, Medierådet for Børn og Unge og Det Danske Filminstitut har udgivet resultaterne fra en stor undersøgelse af danske børns spillevaner.

https://www.medieraadet.dk/medieradet/spil/undersoegelse-boerns-spillevaner-2020

Back To Top