Skip to content

Big Tech-virksomheder bliver nødt til at opfylde nye EU-krav for at dæmme op for ulovligt indhold og desinformation på deres platforme, efter at EU-Parlamentet og ministerrådet nåede frem til en skelsættende aftale om, hvordan Europa regulerer internettet under navnet ”Retsakt om digitale tjenester” (“Digital Service Act”).

De nye regler er lavet for at skabe større tryghed på internettet, modvirke desinformation og sikre børn og unges rettigheder, i en erkendelse af at de eksisterende regler var fra en tid før store giganter som META (Facebook, Instagram med flere), Alphabet (Google, Youtube) og TikTok.

Hvis ikke Tech giganterne efterlever reglerne, kan det blive til bøder på seks procent af deres årlige indkomst, hvilket kan blive meget store beløb.

Hvad er egentlig problemet?

Der er naturligvis flere udfordringer, som det nye regelsæt skal gøre op med, men i vores perspektiv er det vægtigste punkt kravet om at: ”platformene ændrer deres algoritmer, så de ikke prioriterer indhold hos brugerne, der har negativ indflydelse på de demokratiske processer eller på borgernes helbred”.

De store Tech virksomheder har efterhånden fået opbygget gigantiske brugerbaser, der har dem som den primære kilde til nyheder og information om verden omkring dem. Især den yngre generation er meget letpåvirkelige og opfatter indhold, de læser online på f.eks facebook, som den ultimative sandhed uden nogen større form for kritisk tænkning. Men objektivitet og public service gennem balanceret indhold er bare ikke formålet for disse store virksomheder! det er at tjene penge. Det gør de ved at sælge reklamer og jo længere tid, vi er på deres platform, jo flere reklamer bliver vi udsat for, og desto flere penge tjener de. For at kunne fastholde os i længst mulig tid på platformen, har de opfundet algoritmer, der hele tiden præsenterer nyt indhold for os, som vi enten er enige i, eller syntes er interessant og spændende. Derved bliver vi konstant bekræftet i vores egne holdninger og interesser, hvorved vores accept af, at der er er lfere sider af samme sag og udvidelsen af vores verdensforståelse reduceres. Ultimativt kan det blive en kæmpe udfordring for vores vestlige demokratier, der jo er bygget på dialog og accept af, at der er flere holdninger og perspektiver til den samme sag.

Tech virksomhederne har igennem lang tid ikke været ansvarlige for det indhold, der bliver lagt på deres platforme, medmindre det er direkte ulovligt. Så alt fra højredrejede holdninger og had, til de mere sjove holdninger, som at jorden er flad, har fået frit råderum. Forskning viser, at det har været med til at skabe en markant mere polariseret verden, med en mindre forståelse for alternative perspektiver end sine egne.

Hvorfor sker der først noget nu?

Det tager meget lang tid at lave lovgivning, og det nye regelsæt er faktisk ikke vedtaget endnu, der vil gå yderligere et par måneder. Bekymringen for den lange behandlingstid er, at teknologien bevæger sig langt hurtigere end lovgivning kan følge med til, og der er røster, der mener at regelsættet når at være forældet inden det overhovedet er vedtaget. Men i stedet for at se udfordringerne ved regulering og lovgivning generelt, bør vi i stedet opfatte det nye regelsæt som en start, en form for ”techgrundlov”, som vi kan bygge ny lovgivning på og som kan vedtages langt hurtigere end tilfældet er i dag. Så selvom det tager EU tager rigtig lang tid, så er det et positivt tegn, at vi er nået hertil i dag med et samlet regelsæt.

Perspektivering

Som forældre til en ny generation bliver vi nødt til at anerkende og forstå vores børns verden, og den er i stor grad digital. Det er bare utroligt svært at hjælpe og guide dem i den digitale verden, når vi selv kæmper med at forstå den. Dagens skridt er et skridt i den rigtige retning, til at hjælpe os og vores børn til en bedre fremtid, hvor regler og love fra den virkelige verden oversættes og appliceres i den digitale. Men på trods af fremskridt i den lovgivende institutioner er løsninger som Zoe fortsat yderst relevante til at give dig og din familie et sikkert og trygt liv online, da lovgivning og regulering altid vil være på bagkant af den teknologiske udvikling.

Her er et udpluk af punkterne i de nye regler:

  1. Der stilles krav til, at platformenes funktioner beskytter børns privatliv.
  2. Der bliver krav til, at platformene ændrer deres algoritmer, så de ikke prioriterer indhold hos brugerne, der har negativ indflydelse på de demokratiske processer eller på borgernes helbred.
  3. Platformene skal give brugerne en større indsigt i hvad ”anbefalet indhold” baseres på.
  4. Kommissionen, myndighederne og forskere skal have adgang til algoritmer og data.
Back To Top