Skip to content

En ny gammel nyhed fra Nyborg Gymnasium, der i 2020 på elevernes eget initiativ blokerede for Sociale Medier, spil, streaming med videre på elevernes computere, når det ringede ind til time. Ikke nok med det, de blev også bedt om at lægge deres telefoner i en kasse ved døren til klasselokalet.

Her 1 år efter kan rektor på Nyborg Gymnasium så evaluere på virkningen, og det er en overvejende positiv evaluering: – ”Problemet er faktisk løst. Kom ud og snak med mine elever, så vil I se, at der er en anden ro. Det har skabt mere trivsel, nærvær i timen og mere fagligt fokus”

I begyndelsen var der ifølge en af eleverne på Nyborg Gymnasium generelt modstand mod begrænsningen, da de ville behandles mere som voksne og mente, det var frihedsberøvelse. Men i dag har de vænnet sig til begrænsningen, og naturligvis, at der findes måder at omgå begrænsningen på.

Perspektivet er nu ret interessant, da det generelt strider mod traditionel dansk pædagogik, der fokuserer på dannelse gennem dialog, og at begrænsninger snarere gør problemet større end mindre som intentionen jo er med begrænsninger.

Ifølge pædagogisk konsulent, Dorte Ågard, der netop har udgivet bogen ”skærme i skolen”, er det en løsning, der er passende til målsætningen, eftersom unge ikke selv kan tage ansvar for deres egen selvregulering ”det kræver en selvkontrol hos 16-18-årige, som de slet ikke har endnu”.

I modsætning til Dorte Ågard mener Christian Mogensen, specialkonsulent hos Center for Digital Pædagogik, til gengæld, at det blot vil være at skubbe problemet foran sig, når de unge skal kunne udøve selvkontrol på eksempelvis universitetet. ”I gymnasiet skal man lære de unge at tage ansvar for deres egen læring og indgå i et læringsmiljø – og det gør man ikke ved at blokere for de ting, der tager koncentrationen”, mener han.

De umiddelbart modstridende pædagogiske synspunkter behøver dog ikke nødvendigvis at være modpoler. Det er i dag sværere og sværere at dæmme op for unges adgang til digitale services, og der er ingen tvivl om, at de alle kæmper for vores opmærksomhed eftersom, det ultimativt handler om at maksimere den tid vi bruger på tjenesterne. Derfor er det vigtigt, at vi skal kunne bruge værktøjer til begrænsninger på de tidspunkter, hvor det giver mening. Eksempelvis vil det næsten altid være hensigtsmæssigt at begrænse notifikationer når man sover eller skal koncentrere sig i skolen, men derfor kan man fortsat godt have adgang til tjenesten, og lade de unge selv regulere, så de besøger den hvert 5. minut.

Der er også flere muligheder til at skabe bedre digital dannelse, det kan eksempelvis være igennem nudging. Man kunne lave en konkurrence om, hvem der besøger Sociale Medier mindste i løbet af dagen. I andre situationer kan det vise sig, at en periode med regulering og begrænsning skal til for d unge kan opleve roen uden forstyrrelser, og hvordan nærvær i den fysiske verden kan opveje det digitale.

Det lyder måske alt sammen som meget besværligt at håndtere, og derfor føler mange at det er en tabt sag, for både forældre som skoleledere, da de unge jo ”er født med fingrene på tasterne”.

Men det behøver ikke være umuligt at hjælpe sig selv og sine børn til bedre digitale vaner og netop opnå evnen til at udøve selvkontrol i sit digitale liv.

Klik her for at se hvordan Zoe måske er løsningen for jer.

https://www.dr.dk/nyheder/indland/et-aar-siden-blokerede-rektor-sociale-medier-i-undervisningen-saadan-gaar-det-i-dag

https://www.tv2fyn.dk/nyborg/fynsk-gymnasium-blokerer-for-elevers-internetforbrug

 

Back To Top